CZ / EN / RU

Česká republika má pro integraci osob s mezinárodní ochranou komplexní nástroj – Státní integrační program.

Přesně určené cílové skupině čítající ročně řádově několik stovek osob je poskytována asistence v pěti klíčových oblastech

Klientům SIP může být poskytnuta asistence při hledání bydlení, při stěhování a zařízení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším vybavením. Dále mohou být uhrazeny vstupní náklady na zajištění bydlení a vybavení bytu. S klienty procházíme (pod)nájemní smlouvy, a když to jde, doprovázíme je na i prohlídky bytů.

Na základě zákona o azylu a Usnesení vlády je generálním poskytovatelem integračních služeb Správa uprchlických zařízení

Vítejte v České republice
Jak to tu mezi lidmi chodí?
To mě zajímá
Chcete se zapojit do programu a máte mezinárodní ochranu? Pokračujte zde

Kontaktní místa

Právě zde se setkává sociální pracovník programu s klientem. Probíhá zde poradenství a asistence. Na schůzku se vždy ohlaste předem.
Kontaktní místa jsou ve městech, kde žije více oprávněných osob.

Nemůžete najít kontaktní místo blízko vašemu bydlišti?
Máme řešení: kontaktujte nás a my vám doporučíme nějakou organizaci, která je zapojená do programu a která umí totéž, co kontaktní místo.

Integrační azylové středisko:
Ústí nad Labem – Předlice
Husitská cesta 4
Tel: 475600151

Navigovat

Integrační azylové středisko:
Jaroměř
Kracíkova 18
Tel: 491813891

Navigovat

Integrační azylové středisko:
Brno – Židenice
Tovačovského 3
Tel: 548210302

Navigovat

Integrační azylové středisko:
Havířov
Na Kopci 5
Tel: 596805911

Navigovat

Kontaktní místo:
Praha 1
Těšnov 5
GSM: 770130413, 770130414

Navigovat

Kontaktní místo:
Ústí nad Labem
Berní 1
GSM: 777472654

Navigovat

Kontaktní místo:
Ostrava
Českobratrská 7
GSM: 725000180

Navigovat

Kontaktní místo:
Pardubice
Pernerova 444
GSM: 770130421

Navigovat

Kontaktní místo:
Brno
Hněvkovského 65
GSM: 773755790

Navigovat

Naše lokality

Seznamte se s naším týmem

Jste odborná veřejnost? Potřebujete detailní informace například pro studium? Potom pokračujte zde

Dokumenty ke stažení

Organizace, které jsou zapojeny do programu

Poradna pro integraci
www.p-p-i.cz
Sdružení pro integraci a migraci
www.migrace.com
Organizace pro pomoc uprchlíkům
www.opu.cz
Inbáze
www.inbaze.cz
Diecézní charita Brno
www.dchb.charita.cz
Arcidiecézní charita Praha
praha.charita.cz/sluzby/migrace/
Diecézní katolická charita Hradec Králové
hk.caritas.cz/
Farní charita Litoměřice
fchltm.cz/

NAPIŠTE NÁM

* povinná pole
Načítám