CZ / EN / RU

Česká republika má pro integraci osob s mezinárodní ochranou komplexní nástroj – Státní integrační program.

Přesně určené cílové skupině čítající ročně řádově několik stovek osob je poskytována asistence v pěti klíčových oblastech

Klientům SIP může být poskytnuta asistence při hledání bydlení, při stěhování a zařízení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším vybavením. Dále mohou být uhrazeny vstupní náklady na zajištění bydlení a vybavení bytu. S klienty procházíme (pod)nájemní smlouvy, a když to jde, doprovázíme je na i prohlídky bytů.

Na základě zákona o azylu a Usnesení vlády je generálním poskytovatelem integračních služeb Správa uprchlických zařízení

Intenzivní kurz češtiny opět od začátku února 2018! Intenzivní kurz češtiny opět od začátku února 2018! Tyto webovky brzy i v arabské verzi.

Vítejte v České republice
Jak to tu mezi lidmi chodí?
To mě zajímá
Chcete se zapojit do programu a máte mezinárodní ochranu? Pokračujte zde

Kontaktní místa

Právě zde se setkává sociální pracovník programu s klientem. Probíhá zde poradenství a asistence. Na schůzku se vždy ohlaste předem.
Kontaktní místa jsou ve městech, kde žije více oprávněných osob.

Nemůžete najít kontaktní místo blízko vašemu bydlišti?
Máme řešení: kontaktujte nás a my vám doporučíme nějakou organizaci, která je zapojená do programu a která umí totéž, co kontaktní místo.

Integrační azylové středisko:
Ústí nad Labem – Předlice

Husitská cesta 4

Tel: 475600151

Integrační azylové středisko:
Jaroměř

Kracíkova 18

Tel: 491813891

Integrační azylové středisko:
Brno – Židenice

Tovačovského 3

Tel: 548210302

Integrační azylové středisko:
Havířov

Na Kopci 5

Tel: 596805911

Kontaktní místo:
Praha 1

Těšnov 5

GSM: 770130413, 770130414

Kontaktní místo:
Ústí nad Labem

Berní 1

GSM: 777472654

Kontaktní místo:
Ostrava

Českobratrská 7

GSM: 725000180

Kontaktní místo:
Pardubice

Pernerova 444

GSM: 770130421

Kontaktní místo:
Brno

Hněvkovského 65

GSM: 773755790

Seznamte se s naším týmem

Jste odborná veřejnost? Potřebujete detailní informace například pro studium? Potom pokračujte zde

Dokumenty ke stažení

Organizace, které jsou zapojeny do programu

Poradna pro integraci
www.p-p-i.cz
Sdružení pro integraci a migraci
www.migrace.com
Organizace pro pomoc uprchlíkům
www.opu.cz
Inbáze
www.inbaze.cz
Diecézní charita Brno
www.dchb.charita.cz
Arcidiecézní charita Praha
praha.charita.cz/sluzby/migrace/
Diecézní katolická charita Hradec Králové
hk.caritas.cz/
Farní charita Litoměřice
fchltm.cz/

NAPIŠTE NÁM

* povinná pole
Načítám